Forside

Rita Gjørven og Turid Trebbi

Rita Gjørven
emerita i språkdidaktikk
Universitetet i Oslo
rita.gjorven@hotmail.com

Velkommen til enjoyinglanguages.net som tar opp spørsmål innenfor språkdidaktikk i bok- og artikkelform og i andre typer tekster.
Vi skriver om tilpasset opplæring, selvstyrt læring, lærer-og elevrollen og praksisendring og har internasjonale og norske kurs og seminarer i Frankrike.

Information about where to find content in other languages

Turid Trebbi
emerita i språkdidaktikk
Universitetet i Bergen
turid.trebbi@if.uib.no