Klasseromsbilder

Boken handler om tilpasset opplæring i fremmedspråkklasserommet.

Vi har valgt å skrive boken som dokufiksjon fordi vi ønsket frihet til å fremstille erfaringene og opplevelsene våre som lærere og lærerutdannere i fortellingsform. Samtidig inneholder boken lenker til autentiske elevtekster og opptak fra klasserommene våre. Slik kan leserne klikke seg inn på dokumentasjon under lesingen.

Fortellingen er formet som en billedserie der leseren møter de to hovedpersonene, Amalie og Jenny, sammen med elever, foreldre og kolleger.  Vi har valgt ut noen hendelser, aktiviteter, øyeblikk, samtaler og refleksjoner som kan gi leseren mulighet til å oppleve et klasserom der alle elevene får anledning til å lære.

Bildene er hentet fra franskfaget, men vil ha relevans for alle fremmedspråk. Derfor er samtalene mellom lærer og elevene og mellom elevene gjort på norsk.

Boken ønsker å formidle kompleksiteten og gleden både ved det å lære og det å undervise fremmedspråk.

 

Passages

Passages er en tekstsamling med autentiske franske tekster, både skjønnlitteratur og prosa. Her er fortellinger, lyrikk, eventyr, tegneserier, vitser, reklame, brev, oppskrifter og mye mer. Passages inviterer elevene til å oppdage, utforske og oppleve det franske språket i bruk og gir elevene mulighet til å ta seg frem i ukjente tekster på egenhånd.

Passages kan brukes uavhengig av læreverk og egner seg godt på alle nivåer i franskundervisningen, både på ungdomstrinnet og i den videregående skole.

 

 

Boken er ikke lenger tilgjengelig på Gyldendal forlag. Som redaktører har vi et restlager til salgs.