Error message

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/1/e/enjoyinglanguage/www/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/1/e/enjoyinglanguage/www/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/1/e/enjoyinglanguage/www/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/1/e/enjoyinglanguage/www/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/1/e/enjoyinglanguage/www/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/1/e/enjoyinglanguage/www/includes/database/database.inc).

Digitale læringsomgivelser i fremmedspråkopplæringen

Rita Gjørven, 2002

Artikkelen er publisert i 2002 da bruk av digitale verktøy i undervisning og læring var ganske nytt. Artikkelen tar for seg erfaringer knyttet til bruk av IKT i lærerutdanningen ved ILS, Universitetet i Oslo. Den drøfter fordeler ved digitale nettverk som møteplasser for fremmedspråklærere. Videre gir den eksempler på problemstillinger som franskstudentene drøftet i sin praksisoppgave knyttet til bruk av IKT Til slutt diskuteres hvordan fremmdspråklærerne kan utforme en didaktisk praksis for bruk av digitale verktøy.

Gjørven, R. Digitale læringsomgivelser i fremmedspråkopplæringen. Språk & språkundervisning 4/02. Oslo:Universitetsforlaget