Digitale læringsomgivelser i fremmedspråkopplæringen

Rita Gjørven, 2002

Artikkelen er publisert i 2002 da bruk av digitale verktøy i undervisning og læring var ganske nytt. Artikkelen tar for seg erfaringer knyttet til bruk av IKT i lærerutdanningen ved ILS, Universitetet i Oslo. Den drøfter fordeler ved digitale nettverk som møteplasser for fremmedspråklærere. Videre gir den eksempler på problemstillinger som franskstudentene drøftet i sin praksisoppgave knyttet til bruk av IKT Til slutt diskuteres hvordan fremmdspråklærerne kan utforme en didaktisk praksis for bruk av digitale verktøy.

Gjørven, R. Digitale læringsomgivelser i fremmedspråkopplæringen. Språk & språkundervisning 4/02. Oslo:Universitetsforlaget