Ny giv eller status quo for 2. Fremmedspråk?

Rita Gjørven, 21.02.2006

Artikkelen tar opp myter som er skapt om 2. fremmedspråk som et teoretisk og vanskelig tilgjengelig fag og som legges til grunn for politiske beslutninger. Artikkelen peker også på hvordan den politiske beslutningen om reversering av vedtaket om obligatorisk 2. fremmedspråk vil svekke faget både som skolefag og som forskningsfag. Artikkelen er publisert like etter at vedtaket om obligatorisk 2. fremmedspråk var blitt reversert av regjeringen Stoltenberg.