Fremmedspråkfaget - et fag på nye veier

Rita Gjørven og Turid Trebbi, 2008

Dette er et kapittel i boken Arneberg, P. & Briseid, L. G. (red.). Fag og danning-mellom individ og fellesskap. 111-125. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0740-4 

Vi tar opp spørsmål om hvordan fremmedspråkfaget kan bidra til danning som skolens overordnete målsetting. Vi diskuterer forholdet mellom fremmedspråk som ferdighetsfag og som danningsfag. Er dette en motsetning elle to sider av samme sak?