Ansvar for egen læring - et begrep på avveie?

Turid Trebbi, 2008

Kronikk i Fremmedspråksenterets nyhetsbrev, mars 2008 som sier:

Elevautonomi

I løpet av vinterens skoledebatt har vi ved flere anledninger kunnet lese om det som kalles "ansvar for egen læring" (AFEL eller "elevautonomi"). Begrepene har vært tolket på svært forskjellige måter, og vi har derfor bedt en av landets fremste eksperter på området, Turid Trebbi om å gi en kort orientering om temaet.

Kronikken er publisert på http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/aktuelt/nyhe...