Hvordan kan elever ta ansvar for egen læring?

Turid Trebbi, 1996

Artikkelen er publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift 5/96. 289 – 299. Oslo: Universitetsforlaget. ISSN: 0029-2052.  

Den diskuterer ansvar for egen læring og argumenterer for at dette ansvarer ikke kan pålegges elevene. Elevene kan bare påta seg et slikt ansvar når de er i stand til det. Derfor er det lærerens oppgave å bidra til at elevene blir i stand til å ta ansvar for egen læring og får mulighet til å gjøre det.